ติดต่อเรา


NINGBO WELWORK PPE จำกัด

ติดต่อ: Chantelle Ye

TEL: + 86-574-83008736

Mob: +8613375745567

โทรสาร: + 86-574-83008739

อีเมล: sales@welwork.com

เพิ่ม: RM 802 Bona Plaza, No. 456 ถนน Taikang Zhong, Ningbo, China


ที่อยู่ติดต่ออื่น ๆ

Sophie Sun skype: sales-3@welwork.com อีเมล: sales-3@welwork.com

Becky Zhou skype: sales-5@welwork.com อีเมล: sales-5@welwork.com

Linda Huang skype: sales-7@welwork.com อีเมล: sales-7@welwork.com

Raquel Yu skype: sales-6@welwork.com E-mail: sales-6@welwork.com